Photo of Parker AC10 IP20 0.2kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, Unfiltered

Parker AC10 IP20 0.2kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, Unfiltered

10G-41-0006-BN

Order code: 27722

1 in stock

2+ normally 10 weeks

£110.03
£105.29
£100.55
1+
5+
10+
Photo of Parker AC10 IP20 0.4kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, Unfiltered

Parker AC10 IP20 0.4kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, Unfiltered

10G-41-0010-BN

Order code: 27723

Delivery 2 weeks

£113.20
£108.32
£103.45
1+
5+
10+
Photo of Eaton DE1 0.37kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC

Eaton DE1 0.37kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC

DE1-341D3FN-N20N

(174333)

Order code: 27251

1 in stock

2+ normally 2 weeks

£117.05
£108.05
1+
10+
Photo of Parker AC10 IP20 0.55kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, Unfiltered

Parker AC10 IP20 0.55kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, Unfiltered

10G-41-0015-BN

Order code: 27724

Delivery 2 weeks

£117.44
£112.38
£107.31
1+
5+
10+
Photo of Parker AC10 IP20 0.2kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, C3 EMC

Parker AC10 IP20 0.2kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, C3 EMC

10G-41-0006-BF

Order code: 27445

1 in stock

2+ normally 11 weeks

£118.50
£113.39
£108.28
1+
5+
10+
Photo of Parker AC10 IP20 0.4kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, C3 EMC

Parker AC10 IP20 0.4kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, C3 EMC

10G-41-0010-BF

Order code: 27446

Delivery 5-7 days

£121.67
£116.43
£111.18
1+
5+
10+
Photo of Bosch Rexroth EFC3610 0.37kW 400V 3ph AC Inverter Drive, HMI, DBr, C3 EMC

Bosch Rexroth EFC3610 0.37kW 400V 3ph AC Inverter Drive, HMI, DBr, C3 EMC

EFC3610-0K40-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN

(R912005717)

Order code: 27386

1 in stock

2+ normally 4 weeks

£122.60
1+
Photo of Parker AC10 IP20 0.55kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, C3 EMC

Parker AC10 IP20 0.55kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, C3 EMC

10G-41-0015-BF

Order code: 27447

1 in stock

2+ normally 2 weeks

£125.91
£120.48
£115.05
1+
5+
10+
Photo of Eaton DE11 0.37kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC

Eaton DE11 0.37kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC

DE11-341D3FN-N20N

(180662)

Order code: 31840

Delivery 2 weeks

£126.43
£116.70
1+
10+
Photo of Eaton DE1 0.75kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC

Eaton DE1 0.75kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC

DE1-342D1FN-N20N

(174334)

Order code: 27252

1 in stock

2+ normally 2 weeks

£129.35
£119.40
1+
10+
Photo of Yaskawa J1000 IP20 0.2kW/0.4kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, Unfiltered

Yaskawa J1000 IP20 0.2kW/0.4kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, Unfiltered

CIMR-JC4A0001BAA

(JZA4-0P2-BAA)

Order code: 23653

1 in stock

2+ normally 2 weeks

£131.99
£128.05
£124.11
£120.17
1+
10+
50+
100+
Photo of Bosch Rexroth EFC5610 0.37kW 400V 3ph AC Inverter Drive, HMI, DBr, C3 EMC

Bosch Rexroth EFC5610 0.37kW 400V 3ph AC Inverter Drive, HMI, DBr, C3 EMC

EFC5610-0K40-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN

(R912005743)

Order code: 27488

1 in stock

2+ normally 2 weeks

£132.23
1+
Photo of Parker AC10 IP20 0.75kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, Unfiltered

Parker AC10 IP20 0.75kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, Unfiltered

10G-42-0020-BN

Order code: 27725

1 in stock

2+ normally 5-7 days

£133.84
£128.07
£122.30
1+
5+
10+
Photo of Universal GD20 0.75kW 400V 3ph AC Inverter, DBr, STO, Unfiltered

Universal GD20 0.75kW 400V 3ph AC Inverter, DBr, STO, Unfiltered

VAR-GD200R7G4B

Order code: 32461

Delivery 3-5 days

£135.31
1+
Photo of Universal Motors GD10 0.75kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, Unfiltered

Universal Motors GD10 0.75kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, Unfiltered

VAR-GD100R7G4B

Order code: 31056

1 in stock

2+ normally 15 weeks

£135.31
1+