Photo of Siemens V20 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC

Siemens V20 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC

6SL3210-5BB23-0AV0

Order code: 28874

5 in stock

6+ normally 5-7 days

£174.40
£167.86
1+
5+
Photo of Yaskawa V1000 IP20 4kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, DBr, STO, Unfiltered

Yaskawa V1000 IP20 4kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, DBr, STO, Unfiltered

CIMR-VCBA0018BAA

(VZAB-4P0 BAA)

Order code: 22859

1 in stock

2+ normally 2 weeks

£220.20
£212.86
£201.85
£198.18
1+
2+
5+
10+
£221.40
1+
£221.40
1+
Photo of Siemens SINAMICS G110 - 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive Speed Controller

Siemens SINAMICS G110 - 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive Speed Controller

6SL3211-0AB23-0AA1

Order code: 22215

Delivery 5-7 days

£253.80
1+
£253.80
1+
Photo of Siemens SINAMICS G110 - 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive Speed Controller with Keypad

Siemens SINAMICS G110 - 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive Speed Controller with Keypad

6SL3211-0AB23-0AA1+BOP

Order code: 22216

Delivery 5-7 days

£274.50
1+
Photo of Santerno Sinus M - 3kW & 2.2kW 230V 1/3ph to 3ph - AC Inverter Drive Speed Controller

Santerno Sinus M - 3kW & 2.2kW 230V 1/3ph to 3ph - AC Inverter Drive Speed Controller

Sinus M 0005 2S/T BA2K2

Order code: 19193

1 in stock

2+ normally 4 weeks

£290.00
1+
Photo of Siemens Micromaster 420 3kW 230V 1ph to 3ph - AC Inverter Drive Speed Controller, Unfiltered

Siemens Micromaster 420 3kW 230V 1ph to 3ph - AC Inverter Drive Speed Controller, Unfiltered

6SE6420-2UC23-0CA1

(6SE64202UC230CA1)

Order code: 20808

1 in stock

2+ normally 5-7 days

£320.40
1+
£342.00
£311.22
1+
10+
Photo of Nord SK 500E 3kW 230V 3ph AC Inverter Drive, DBr, C1 EMC

Nord SK 500E 3kW 230V 3ph AC Inverter Drive, DBr, C1 EMC

SK 500E-301-323-A

(275410300)

Order code: 24398

Delivery 5-7 days

£352.00
1+
Photo of Siemens Micromaster 420 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive Speed Controller

Siemens Micromaster 420 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive Speed Controller

6SE6420-2AB23-0CA1

(6SE64202AB230CA1)

Order code: 20453

Delivery 5-7 days

£370.80
1+
Photo of Siemens Micromaster 420 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive Speed Controller with Keypad

Siemens Micromaster 420 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive Speed Controller with Keypad

6SE6420-2AB23-0CA1+BOP

(6SE64202AB230CA1+BOP)

Order code: 19691

Delivery 5-7 days

£401.40
1+
Photo of ABB ACS355 3kW 230V 3ph to 3ph AC Inverter Drive, C3 EMC

ABB ACS355 3kW 230V 3ph to 3ph AC Inverter Drive, C3 EMC

ACS355-03E-13A3-2

(3AUA0000058177)

Order code: 21220

1 in stock

2+ normally 5-7 days

£405.45
£386.37
1+
5+
Photo of Siemens Micromaster 440 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive Speed Controller, Unfiltered

Siemens Micromaster 440 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive Speed Controller, Unfiltered

6SE6440-2UC23-0CA1

(6SE64402UC230CA1)

Order code: 21159

Delivery 5-7 days

£435.60
1+