Photo of Siemens V20 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC

Siemens V20 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC

6SL3210-5BB23-0AV0

Order code: 28874

3 in stock

4+ normally 5-7 days

£177.89
£171.22
1+
5+
Photo of Yaskawa V1000 IP20 4kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, DBr, STO, Unfiltered

Yaskawa V1000 IP20 4kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, DBr, STO, Unfiltered

CIMR-VCBA0018BAA

(VZAB-4P0 BAA)

Order code: 22859

3 in stock

4+ normally 6 weeks

£220.20
£212.86
£201.85
£198.18
1+
2+
5+
10+
Photo of Siemens SINAMICS G110 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, No AI, RS485, Unfiltered

Siemens SINAMICS G110 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, No AI, RS485, Unfiltered

6SL3211-0AB23-0UB1

Order code: 22250

Delivery 5-7 days

£225.83
1+
Photo of Siemens SINAMICS G110 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, Unfiltered

Siemens SINAMICS G110 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, Unfiltered

6SL3211-0AB23-0UA1

Order code: 22249

Delivery 5-7 days

£225.83
1+
Photo of CT Unidrive M101 3kW 230V 1/3ph to 3ph AC Inverter Drive, DBr, C3 EMC

CT Unidrive M101 3kW 230V 1/3ph to 3ph AC Inverter Drive, DBr, C3 EMC

M101-04200133

Order code: 30888

1 in stock

2+ normally 5-7 days

£261.08
1+
Photo of Siemens SINAMICS G110 - 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive Speed Controller

Siemens SINAMICS G110 - 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive Speed Controller

6SL3211-0AB23-0AA1

Order code: 22215

Delivery 5-7 days

£279.18
1+
£279.18
1+
Photo of Santerno Sinus M 3kW 230V 1/3ph to 230V 3ph AC Inverter Drive, C3 EMC, DBR

Santerno Sinus M 3kW 230V 1/3ph to 230V 3ph AC Inverter Drive, C3 EMC, DBR

Sinus M 0005 2S/T BA2K2

Order code: 19193

1 in stock

2+ normally 4 weeks

£290.00
1+
Photo of CT Unidrive M200 3kW 230V 1/3ph to 3ph AC Inverter Drive, DBr, C3 EMC

CT Unidrive M200 3kW 230V 1/3ph to 3ph AC Inverter Drive, DBr, C3 EMC

M200-04200133

Order code: 30941

1 in stock

2+ normally 5-7 days

£298.58
1+
Photo of Siemens SINAMICS G110 - 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive Speed Controller with Keypad

Siemens SINAMICS G110 - 3kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive Speed Controller with Keypad

6SL3211-0AB23-0AA1+BOP

Order code: 22216

Delivery 4 weeks

£300.29
1+
£342.00
£311.22
1+
10+
Photo of Nord SK 500E 3kW 230V 3ph AC Inverter Drive, DBr, C1 EMC

Nord SK 500E 3kW 230V 3ph AC Inverter Drive, DBr, C1 EMC

SK 500E-301-323-A

(275410300)

Order code: 24398

Delivery 5-7 days

£366.00
1+
Photo of Invertek Optidrive E2 IP66 4kW 230V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC

Invertek Optidrive E2 IP66 4kW 230V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC

ODE-2-32040-3KB4X

Order code: 29391

Delivery 8 weeks

£396.00
1+
Photo of ABB ACS355 3kW 230V 3ph to 3ph AC Inverter Drive, C3 EMC

ABB ACS355 3kW 230V 3ph to 3ph AC Inverter Drive, C3 EMC

ACS355-03E-13A3-2

(3AUA0000058177)

Order code: 21220

1 in stock

2+ normally 5-7 days

£405.45
£386.37
1+
5+
Photo of Invertek Optidrive E2 IP66 4kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, Unfiltered

Invertek Optidrive E2 IP66 4kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, Unfiltered

ODE-2-32040-1K04X

Order code: 25167

Delivery 8 weeks

£413.00
1+