Photo of 500VA Isolating Transformer 1ph 230V or 2ph 400V Input to 230V Output

500VA Isolating Transformer 1ph 230V or 2ph 400V Input to 230V Output

DV500P6S5

Order code: 25276

Delivery 3-5 days

£102.00
1+