Photo of ABB ACS55 0.18kW 115V 1ph to 230V 3ph AC Inverter Drive, Unfiltered

ABB ACS55 0.18kW 115V 1ph to 230V 3ph AC Inverter Drive, Unfiltered

ACS55-01N-01A4-1

(68878381)

Order code: 19650

1 in stock

2+ normally 5-7 days

£87.55
1+
Photo of ABB ACS55 0.18kW 115V 1ph to 230V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC

ABB ACS55 0.18kW 115V 1ph to 230V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC

ACS55-01E-01A4-1

(68878314)

Order code: 19412

1 in stock

2+ normally 5-7 days

£90.95
1+
Photo of ABB ACS55 0.37kW 115V 1ph to 230V 3ph AC Inverter Drive, Unfiltered

ABB ACS55 0.37kW 115V 1ph to 230V 3ph AC Inverter Drive, Unfiltered

ACS55-01N-02A2-1

(68878390)

Order code: 20916

1 in stock

2+ normally 5-7 days

£95.20
1+
Photo of ABB ACS55 0.37kW 115V 1ph to 230V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC

ABB ACS55 0.37kW 115V 1ph to 230V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC

ACS55-01E-02A2-1

(68878322)

Order code: 20368

1 in stock

2+ normally 5-7 days

£101.15
1+